BUKSAN ANG IYONG MGA MATA

Posted: May 3, 2013 in Society
Tags:
Buksan ang mga mata at tingnan ang pwedeng magawa

Buksan ang mga mata at tingnan ang pwedeng magawa

Ano ba ang kalagayan at katayuan ng ating komunidad na ginagalawan ngayon?

Buksan natin ang ating mga mata at ating tingnan ang ating kalagayan at sitwasyon. Hindi ba sobrang daming mga bagay na dapat baguhin? Ngunit ang tanong ay “paano ko sisimulan ang pagbabago sa magulo kong mundong ginagalawan?” Isang bagay ang aking naunawaan, mahirap magbago kung walang tutulong sayo upang magbago. Ang kalagayan ng ating mga lipunan na kinabibilangan ay nahubog sa mga ginawa ng mga taong tumira, namuno, at naghari-harian dito. Hindi lingid sa atin ang mga bagay na ito. Nakikita natin ang mga bagay na dapat baguhin upang matamasa ang mga dapat matamasa na mga karapatan at kasaganahan ng mga naninirahan dito. Ngunit hanggang ngayon ay nararansan natin ang mga maling desisyon ng kahapon.

Kung lalabas ka ng inyong bahay, siguradong may mga bagay kang nais mong mabago sa ating komunidad ngunit pag minsan nawawala na ang iyong pagnanais na mangyari ito dahil parang sobrang imposible na suntok sa hangin ang mangyayari at tila ba nakakapagod na umasa at maghintay ng pagkakataon na maganap ito. Ngunit nasan ang dugo ng Pilipino na dumadaloy at na nanalaytay sa iyong katawan; dugo na puno ng maigting na pagnanais ng pagbabago, ang dugo na puno ng mga pangarap at hangarin, at ang dugo na handang lumaban sa mga prinsipyo at mga adhikain.

Aking kapwa, pwede tayong gumawa ng mga simpleng kaparaanan na magdudulot ng pagbabago sa ating buhay at mga taong nakakasalamuha. Gaya ng isang guro na ginamit ang kariton upang makapagturo sa lansangan sa mga batang “lagalag” (street children) na may dalang mga aklat at babasahin upang turuan silang magbasa at turuan kung paano maging isang mabuting mamamayan. Gaya ng isang engineer na naasign sa isang lugar na walang tubig ay tinulungan ang komunidad na gumawa ng linya ng tubig mula sa bukal upang hindi na mahirapan pang umigib ang mga mamayan dito. Gaya ng isang taxi driver na nagsauli ng malaking halaga sa kanyang pasahero dahil naiwan ito sa kanyang sasakyang minamaneho. Gaya ng isang tindera ng ulam na nagbibigay ng limos sa kanyang mga kapwa na humihingi ng ulan na walang pagkukunan ng pagkain. Maaring meron ka pang naiisip na mga tao na gumawa ng mga simpleng gawain ngunit nakapagdulot ng pagbabago sa komunidad na kanyang kinabibilangan.

Meron tayong kanya kanyang kakayanan na pwedeng gamitin at gawin. Ang tanong lamang ay “ginagamit ba natin ang mga kakayanang ito upang maging daan ng pagbabago?” Isang simpleng paggawa ay maaring magresulta ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao o ng ating komunidad. Hindi natin dapat  ikahiya ang mga kakayanang ito, simpleng pagaabot ng bayad sa jeepney driver ay isang malaking tulong na sa kanya upang hindi na nya masyadong ilayo ang kanyang kamay at tumingin pa sa likod. May magagawa tayo kaya simulan na natin.

P.S. Isinulat ko ito hindi dahil ako ay isang kilala at tanyag dahil sa malakihang pagbabago ngunit dahil sa aking pagnanasa na sa isang simpleng paggagawa na aking ginagawa ay maging pagpapala…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s